Щасливі й здорові діти – найбільша цінність держави .

Бюджет

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2019 р

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІІ квартал 2019р

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за ІІІ квартал 2019р

ЗВЕДЕНА   КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 9 місяців 2017 року   по ДНЗ «Дзвіночок»  с.ПІідзвіринець

 
з/п
Установа
Малерик Євгенія Іванівнанова
2271
(тепло
постачан
ня)
2272
(вода)
2273
(електро
енергія)
2274
(газ)
2275
(вугілля,
дрова)
2210
(предмети,
матеріали,
обладнання та інвентар)
2230
(про
дукти
харчу
вання)
2240
(послуг
Послуг
(крім кому
нальних)
2250
(відряд
ження)
2220
(меди
каменти)
3110
(предмети і обладнання
довгострокового користування)
3122
(капі
тальне будівни
цтво)
 
3132
(капі
тальний ремонт)
3142
(реко
нструк
ція
 обєкті)
2110
Оплата праці
2120
(нарахування на оплату праціц
Всього
1
ДНЗ Підзвіринець
5080,88
122639,52
0,00
0,00
32482,25
1915,98
0,00
455,00
367506,53
87600,48
617680,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2017 р.

Назва установи За послуги,що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльності Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Використання товарів

І послуг (продукти харчування)

1 ДНЗ Підзвіринець 18890,80 39589,95